POLICIJSKA UPRAVA DUBROVAČKO – NERETVANSKA
Dr. Ante Starčevića 13, 20 000 Dubrovnik, tel.: +385 20 443 333
dubrovačko-neretvanska uprava > Policijske postaje > Policijska postaja Metković

Policijska postaja Metković

Policijska postaja Metković
Mjesto: Metković
 
Adresa: Ulica Splitska 3
 
Telefon: 020/444 222
 
Telefax: 020/444 900
  
Policijska postaja Metković obuhvaća područje gradova Metković i Opuzen, te općina Pojezerje, Kula Norinska, Zažablje i Slivno, na sveukupnoj površini od 284,1 km2, gdje živi približno 25 tisuća stanovnika. Najgušće je naseljen sam grad Metković u kojem živi oko 15 tisuća stanovnika. Domicilno stanovništvo uglavnom se bavi poljoprivredom i trgovinom, te turističkom djelatnošću u priobalnom dijelu.

Na jugozapadnom i zapadnom dijelu Postaja graniči s Policijskom postajom Ploče, od otoka Osin i predjela Modrič na jugu, preko državne ceste D-8 na predjelu Jasenska i rijekom Neretva, te dalje mjestom Desne i brdom Rujnica, do rijeke Matica od mjesta Kobiljača do mjesta Otrić Seoci, na zapadu. Na sjeverozapadnom dijelu Policijska postaja Metković graniči s Policijskom postajom Vrgorac u nadležnosti PU splitsko-dalmatinske, i to od mjesta Otrić Seoci na zapadu, do državne granice s BiH predio Gračine, na sjeverozapadnom dijelu.
Policijska postaja Metković nadzire državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom u ukupnoj dužini od 45,9 km, i to od Uvale Moračna na jugu, preko predjela Kuti i naselja Bijeli Vir do grada Metkovića na lijevoj strani rijeke Neretve, zatim od grada Metkovića na desnoj strani rijeke Neretve, predjelom Unka, rječicom Glibuša, predjelom Orepak i poljem «Jezerac» do predjela Gračine na sjeverozapadnom dijelu.

Na postajnom području nalaze se državne ceste D-8, D-9, D-62, D-222 i D-513 u ukupnoj dužini 63,7 km, zatim županijske ceste ŽC-6211, ŽC-6218, ŽC-6219 i ŽC-6220 u ukupnoj dužini od 32,6 km, te lokalne i nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 180,1 km. Veliku komunikacijsku važnost ima državna cesta D-9, koja se proteže od međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Metković prema gradu Opuzenu, gdje sa spaja s državnom cestom D-8 (Dubrovnik-Split). Područje Metkovića prometno je povezano s BiH i unutrašnjosti Republike Hrvatske, a vrlo je značajan cestovni, željeznički i riječni promet. U Metkoviću se nalaze autobusni i željeznički kolodvor, te Luka Metković.
  
Od značajnijih objekata na području Policijske postaje Metković, nalaze se Zgrade Poglavarstva u Metkoviću i Opuzenu, te općinske zgrade u naseljima Mlinište, Podgradina, Kula Norinska i Otrić Seoci. U Metkoviću se nalaze zgrade Prekršajnog i Općinskog suda, te Općinskog državnog odvjetništva, kao i ispostave županijskih ureda. Osim navedenog na postajnom području nalazi se veći broj novčarskih i obrazovnih ustanova, koje se uglavnom locirane na užem gradskom središtu Metkovića i Opuzena. U Opuzenu se nalazi i Veleučilište, kao sastavni dio Sveučilišta u Splitu. 
      
Policijska postaja Metković ustrojena je kao postaja mješovitog tipa, koja u svojoj nadležnosti obuhvaća poslove operativnog dežurstva, temeljne policije, prometne policije, kriminalističke policije, zaštite državne granice i upravne poslove.
 
Operativno dežurstvo 24 sata dnevno zaprima dojave, upućuje policijske službenike na izvršenje službenih zadaća, te usmjerava i koordinira rad policijskih službenika na terenu.
 
Temeljna policija obavlja poslove prevencije kaznenih djela i prekršaja, održavanja povoljnog stanja javnog reda i mira, osiguranja javnih okupljanja sportskog, kulturnog i političkog karaktera, te drugih manifestacija, koordinira rad s drugim inspekcijskim službama i nadležnim tijelima.
 
Prometna policija obavlja poslove vezane uz nadzor i upravljanje cestovnim prometom, kao što su regulacija prometa, preventivno i represivno djelovanje te obavljaju očevide prometnih nesreća. 
 
Policijski službenici za zaštitu državne granice provode mjere i radnje radi sprječavanja i otkrivanja nezakonitih prelazaka državne granice, te sprječavanja prekograničnog kriminaliteta i nezakonitih migracija. S tim ciljem policijski službenici su ovlašteni obavljati kontrolu osoba, prijevoznih sredstava i stvari na prometnim pravcima i objektima značajnim za prekogranični promet.
 
Kriminalistička policija bavi se razrješavanjem kaznenih djela i otkrivanjem počinitelja kaznenih djela na cjelokupnom postajnom području. Obavlja poslove iz područja općeg, organiziranog i gospodarskog kriminaliteta, poslova suzbijanja zlouporabe opojnih droga, maloljetničke delikvencije te kazneno-pravne zaštite djece i maloljetnih osoba.
 
Upravni poslovi bave se izdavanjem, promjenama i zamjenama osobnih iskaznica, putnih isprava, vozačkih dozvola, prometnih dokumenata, registracijom vozila, poslovima nabavke i registracije vatrenog oružja, rješavanja statusnih pitanja stranaca i državljanstva. 
  
Policijskom postajom rukovodi načelnik Dragan Sršen.